Nota biograficzna

 

 

Tomasz Kmita-Skarsgård

1017
fot. M. Mazurkiewicz

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną i muzykę kościelną z wynikiem celującym.

Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. C. Krummacher, G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, J. Gembalski, T. Orlow, T. Lennartz,) a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej (G. Cebulski, J. Łukaszewski, M. Toporowski). Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich.

Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego.

W latach 2007–2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej, a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelickiej Św. Krzysztofa we Wrocławiu.