tłumaczenia

Tłumaczenia śpiewów liturgicznych

Chwal, mój duchu, Króla niebios – Praise My Soul The King of Heaven

Daj mi nieść, Panie, pokój Twój – Make Me a Channel of Your Peace

Duch Pański zstąpił – L’Esprit de Dieu repose sur moi (Lucien Deiss)

Hołd Tobie, cześć i chwała – All Glory, Laud, And Honour

Hosanna! Oto życia Pan – Hosanna To The Living Lord

Ludu Kapłański – Peuple de prêtres (Lucien Deiss)

Najdroższy Zbawco mój – My Song Is Love Unknown

Nasz Bóg króluje! Ogłoście, że wstał! – Dieu règne! Peuples criez d’allégresse (Lucien Deiss)

Powstańcie, śpiący, z mroku snów – Eveille-toi, ô toi qui dors (Lucien Deiss)

Przybądźcie, o wierni – Adeste fideles wg pierwotnego tekstu

Słysz! Już herold śpieszy nieść – Hark! The Herald Angels Sing

Śpiewajcie Panu nową pieśń – Chantez au Seigneur un cantique nouveau (Alexandre Lesbordes)

W Bogu żywym ufność kładę – All My Hope On God Is Founded

‎Widziałem wodę z głębi Chrystusowych ran – J’ai vu l’eau vive (Yves Castagnet)

Wznieśmy dziś głosy swe – Lift Every Voice And Sing