Prawo autorskie i licencje

 

 

Utwory (multimedia) prezentowane na niniejszej stronie są udostępniane (jeśli nie zastrzeżono inaczej) na licencji CC BY-NC-ND 3.0, tzn. że można je kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać pod warunkiem uznania autorstwa (należy oznaczać utwór w sposób określony przez Twórcę lub w niektórych przypadkach Licencjodawcę), użycia niekomercyjnego (nie wolno niniejszych utworów używać w celach komercyjnych) oraz zachowania spójności i oryginalności utworu (nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie zamieszczonych tutaj utworów). Do uchylenia jakiegokolwiek elementu tej licencji wymagana jest pisemna zgoda Autora. Użycia na innych warunkach niż zawarte w licencji są zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.