alfabetycznie

Alleluja! Wznieśmy głosy – Wielkanoc, przekł. Bartosz Kuriata

Bogu zaufało me serce – Triduum, Leon Pęcherek

Chwal, mój duchu, Króla niebios – Praise My Soul The King of Heaven

Chwała Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały – na Niedzielę Palmową

Chwałą naszą jest Krzyż – Triduum, Leon Pęcherek

Daj mi nieść, Panie, pokój Twój – Make Me a Channel of Your Peace

Double Anglican Chant 1 Es

Double Anglican Chant 2 B

Double Anglican Chant 3 e/G

Duchu Boży, przyjdź – pieśń liturgiczna

Duch Pański zstąpił – L’Esprit de Dieu repose sur moi (Lucien Deiss)

Głoś, ludu, głoś (Śpiew o Kościele Pana) – Peuple de Dieu (Eglise du Seigneur)

Gott ist mein König – na chór mieszany

Hołd Tobie, cześć i chwała – All Glory, Laud, And Honour

Kto był smutny, dziś wesoły – per coro misto a cappella

Litania do Wszystkich Świętych (Jean-Michel Dieuaide)

Ludu Kapłański – Peuple de prêtres (Lucien Deiss)

Najdroższy Zbawco mój – My Song Is Love Unknown

Nasz Bóg króluje! Ogłoście, że wstał! – Dieu règne! Peuples criez d’allégresse (Lucien Deiss)

Niech Bóg dziś pokój ześle wam – Boże Narodzenie, przekł. Bartosz Kuriata

O filii et filiae

O sacrum convivium – na chór mieszany

Panno Święta, wybrał Cię Bóg – Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (Paul Décha)

Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony – na chór chłopięco-męski

Przybądźcie, o wierni – Adeste fideles wg pierwotnego tekstu

Psalm – Wielki Czwartek

Słysz! Już herold śpieszy nieść – Hark! The Herald Angels Sing

Śpiewajcie Panu nową pieśń – Chantez au Seigneur un cantique nouveau (Alexandre Lesbordes)

VENI S – Veni Sancte Spiritus – na chór mieszany

‎Widziałem wodę z głębi Chrystusowych ran – J’ai vu l’eau vive (Yves Castagnet)

Wśród nocnej ciszy

Wznieśmy dziś głosy swe – Lift Every Voice And Sing

Z Twojego boku, Chryste (Ireneusz Pawlak)