Gott ist mein König

Kompozycja została napisana na nabożeństwo dziękczynne w kościele pamiątkowym Króla Gustawa Adolfa we Wrocławiu z okazji zakończenia działalności Śląskiego Okręgu Wojskowego, którego dziekanem był ks. Andrzej Fober, mój proboszcz. Utwór wykonywał wówczas Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza” pod dyrekcją Marty Kierskiej-Witczak.