Alleluja! Wznieśmy głosy

Słowa: Christopher Words­worth 1872 – Hearts to heaven and voices raise
Przekład: Bartosz Kuriata 2011
Melodia: Rowland H. Prichard 1830
Opracowanie: Ralph Vaughan Williams