Hołd Tobie, cześć i chwała

Na Niedzielę Palmową

Słowa: John M. Neale 1851
wg łacińskiego hymnu Glor­ia, laus, et hon­or The­o­dulfa z Or­le­anu, ok. 820 r.
Przekład: Tomasz Kmita-Skarsgård 2008
Melodia: Mel­chi­or Tesch­ner 1615
Opracowanie: Wil­liam H. Monk 1861